P a d r ã o C o n d o m i n i a l
Portfölj Padrão Condominial

Detaljer om projektet:

Klient:
Padrão Condominial
Projekt:
Webbutveckling
Datum:
2019 - Ögonblick
Landningssida skapad för ett professionellt syndikatföretag. Vi använde avancerade ramverk och införlivade element som helskärms slider/banner, bilder i .webp-format för prestandaoptimering.

För att underlätta kontakt med besökare utvecklade vi ett säkert formulär i .php, med tillägg av säkerhetsåtgärder för cookies. Dessutom tog vi tillvara på avancerade resurser, såsom bootstrap.min.js, jquery.min.js och js/owl.carousel.min.js

Effektivitet, innovation och erfarenhet!

Navigeringen är förenklad med en navbar-nav-mobile meny och välorganiserade avsnitt för att framhäva de viktigaste aspekterna av tjänsterna. Vi inkluderade också medieelement, såsom video i .webm-format

  • Avancerade ramverk
  • Helskärms Slider
  • Optimerade Bilder
  • Säkert Formulär
  • Cookiesäkerhet
  • Bootstrap och jQuery Resurser
  • Mobil TabBar
  • Avancerade Medieelement